1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger
 2. Hvad bruger vi dine oplysninger til
 3. Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig
 4. Hvem deler vi vores oplysninger med
 5. Hvor længe bevare vi oplysninger om dig
 6. Hvilke rettigheder har du og hvor kan du klage

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
Danautomatik ApS
Hadsundvej 22B
9575 Terndrup
CVR nr. 33042620
info@danautomatik.dk

2. Hvad bruges dine oplysninger til

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/vare/services ved online bestilling på vores
  hjemmeside eller ved aftale om faktura betaling.
 • Udsendelse af Nyhedsbrev (du kan til enhver tid framelde dig vores
  nyhedsbrev).
 • Oprettelse af SIM kort abonnement.
 • Statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • I forbindelse med eventuel manglende betaling og opståede retskrav.
 • Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med
  indgåelsen af en eventuel kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I
  disse situationer vil vi ikke være i stand til at tilbyde dig vores produkter eller
  tjenester, medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

3. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.
Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en ordre eller kontrakt, som du er
  part i eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din
  anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eksempelvis når du handler
  på vores hjemmeside eller bestiller varer med fakturabetaling.
 • Behandlingen er nødvending for at opfylde en retslig forpligtelse, der påhviler
  Danautomatik, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i
  henhold til bogføringsloven.
 • Behandlingen er nødvendig for at kunne oprette pakkelabels til fremsendelse
  af din bestilling.

4 Hvem deler vi dine oplysninger med

Vi deler oplysninger om dig med:

 • Vores danske samarbejdspartnere af IT-services (hjemmeside udvikler,
  pakkelabels, betalingssystemer, transportør).
 • Internt i Danautomatik.
 • Eksterne revisorer.
 • Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
 • Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at
  bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

5. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

 • Oplysninger tilknyttet en ordre eller service transaktion gemmes i 6 år som følge af
  Bogføringsloven.
 • Oplysninger tilknyttet vores Nyhedsbrev tilknyttes så længe du ønsker at modtage
  information fra os om nye varer og tilbud.

6. Hvilke rettigheder har du

Som kunde hos Danautomatik har du ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger i vores systemer
 • Sletning efter anmodning (se nedenfor).
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger
  du selv har afgivet til Danautomatik i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart
  format.
 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket
  berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden
  tilbagetrækning.
 • Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.
 • Som kunde hos Danautomatik har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige
  dine oplysninger, ligesom du har mulighed for at trække samtykket til
  behandlingen af personoplysninger tilbage.

 

Du kan til enhver tid anmode om at få dine personoplysninger hos Danautomatik
slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af
følgende kriterier gør sig gældende:

 • Du trækker dit samtykke tilbage, såfremt oplysningerne viser sig at være
  urigtige
 • Du trækker dit samtykke tilbage, såfremt oplysningerne vist ikke længere er
  nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet
 • Du trækker dit samtykke tilbage, såfremt oplysningerne viser sig at være
  behandlet ulovligt.

Hvis du mener, at Danautomatik behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens
artikel 77 mulighed for at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted,
eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link:
https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/